Vabljeni predavatelji

Plenarni predavatelji

 

Prof. dr. Barbara Malič
Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

Prof. Barbara Malič je znanstvena svetnica in vodja Odseka za elektronsko keramiko Instituta Jožef Stefan ter profesorica kemije materialov na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Doktorirala je na Univerzi v Ljubljani (1995). Je avtorica oziroma soavtorica več kot 250 znanstvenih člankov, 10 poglavij v knjigah, evropskega/ameriškega/kitajskega in štirih slovenskih patentov. Raziskuje sintezo, pripravo in funkcijske lastnosti – predvsem feroelektrične, piezoelektrične in elektrokalorične lastnosti – kompleksnih perovskitnih oksidov v obliki volumenske keramike, večplastnih struktur in tankih plasti, in oblikovanje nanostruktur kompleksnih oksidov s tehnologijo tiskanja. Leta 2019 je postala častna članica (‘Fellow’) Evropskega keramičnega društva. Leta 2010 je prejela Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju raziskav feroelektrične keramike in tankih plasti in leta 2020 Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju raziskav elektrokaloričnih keramičnih materialov.

 

Dr. Ute Resch-Genger
Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Berlin, Germany

Dr. Resch-Genger is head of division Biophotonics at the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM). She is co-chair of the steering committee of the Methods and Applications in Fluorescence (MAF) conference series and member of the editorial advisory board of Bioconjugate Chemistry and editorial board of the IOP journal Methods and Applications in Fluorescence (MAF). Her research interests include photophysics of molecular and nanocrystalline emitters, rational design, characterization, and application of stimuli-responsive optical probes, and signal enhancement, multiplexing, and encoding strategies, particularly lifetime multiplexing in the life and material sciences. Additionally, she develops methods including optical probes for the quantification of surface groups on 2D- and 3D-supports. As a senior scientist at a national metrological institute, she is responsible for concepts for the validation of optical-spectroscopic measurements and their traceability. In this context, her research group develops and provides optical reference materials (fluorescence standards) for different fluorescence techniques.

Vabljeni (keynote) predavatelji

Objava sledi