Vabljeni predavatelji

Plenarni predavatelji

 

Prof. dr. Barbara Malič
Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

Prof. Barbara Malič je znanstvena svetnica in vodja Odseka za elektronsko keramiko Instituta Jožef Stefan ter profesorica kemije materialov na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Doktorirala je na Univerzi v Ljubljani (1995). Je avtorica oziroma soavtorica več kot 250 znanstvenih člankov, 10 poglavij v knjigah, evropskega/ameriškega/kitajskega in štirih slovenskih patentov. Raziskuje sintezo, pripravo in funkcijske lastnosti – predvsem feroelektrične, piezoelektrične in elektrokalorične lastnosti – kompleksnih perovskitnih oksidov v obliki volumenske keramike, večplastnih struktur in tankih plasti, in oblikovanje nanostruktur kompleksnih oksidov s tehnologijo tiskanja. Leta 2019 je postala častna članica (‘Fellow’) Evropskega keramičnega društva. Leta 2010 je prejela Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju raziskav feroelektrične keramike in tankih plasti in leta 2020 Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju raziskav elektrokaloričnih keramičnih materialov.

 

Dr. Ute Resch-Genger
Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Berlin, Germany

Dr. Resch-Genger is head of division Biophotonics at the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM). She is co-chair of the steering committee of the Methods and Applications in Fluorescence (MAF) conference series and member of the editorial advisory board of Bioconjugate Chemistry and editorial board of the IOP journal Methods and Applications in Fluorescence (MAF). Her research interests include photophysics of molecular and nanocrystalline emitters, rational design, characterization, and application of stimuli-responsive optical probes, and signal enhancement, multiplexing, and encoding strategies, particularly lifetime multiplexing in the life and material sciences. Additionally, she develops methods including optical probes for the quantification of surface groups on 2D- and 3D-supports. As a senior scientist at a national metrological institute, she is responsible for concepts for the validation of optical-spectroscopic measurements and their traceability. In this context, her research group develops and provides optical reference materials (fluorescence standards) for different fluorescence techniques.

Dr. Lukas Palatinus
Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Praga, Češka

Lukas Palatinus studied mineralogy and geochemistry at the Charles University in Prague. During his PhD. At the University Bayreuth, Germany he focused on the crystallographic analysis of modulated structures. Later, during the post-doc stay at the EPFL, Lausanne, Switzerland, he developed the program Superflip for the solution of the crystallographic phase problem for periodic and aperiodic crystals, using the iterative dual space algorithms.
Since 2009, Dr. Palatinus is the head of the group of electron crystallography at the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences in Prague. He and his co-workers are developing methods for crystal structure analysis from electron diffraction data, with the main focus is on the structure refinement from 3D electron diffraction using the dynamical diffraction theory.

 

Vabljeni (keynote) predavatelji

 

Izr. prof. dr. Kristina Žužek Rožman
Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

Izr. Prof. Kristina Žužek Rožman je leta 2004 doktorirala na področju trajnih magnetov, ter je vodja skupine za Magnetne materiale in elektrokemijo na Oddelku za nanostrukturne materiale, ter izredna profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa. Njen raziskovalni opus je posvečen predvsem raziskovanju in procesiranju nanostrukturiranih materialov za uporabo v trajnih magnetih na osnovi redkih zemelj ter v senzoriki. V zadnjem času se posveča predvsem tematikam recikliranja redkih zemelj ter magnetov iz slednjih. Njena bibliografija vsebuje več kot 80 znanstvenih člankov, več patentov in prijav, ter dolgoletno uspešno zgodovino dela z domačo in tujo industrijo. Uspešno je mentorirala več doktorskih študentov s področja trajnih magnetov in elektrokemije, ter bila med prejemniki nagrade za enega najboljših mentorjev leta 2019. Sodeluje pri več nacionalnih in evropskih projektih (nedavni in v teku: MSCA ITN Marie Curie DEMETER, MSCA IF OCARINA in H2020 PASSENGER). Je članica številnih strokovnih znanstvenih združenj, kot sta EIT Raw Materials Association in Global Rare Earth Association (GloREIA) ter European Alliance for Sustainable Energy Innovation Alliance (ESEIA).

 

Izr. prof. dr. Griša Močnik
Univerza v Novi Gorici in Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

Izr. prof. Dr. Griša Močnik raziskuje optične lastnosti aerosolov. Je vodja Centra za raziskave atmosfere na Univerzi v Novi Gorici in višji znanstveni sodelavec na Institutu »Jožef Stefan«. Doktoriral je na Univerzi v Ljubljani  s področja fototermičnih in fotoakustičnih metod za preučevanje močno absorbirajočih in sipajočih vzorcev.

Vodil je mednarodne in slovenske razvojne in raziskovalne projekte na področju razvoju inštrumentov za merjenje lastnosti aerosolov in laserskih naprav. Fokusira se na razvoj inštrumentov in metod za merjenje optičnih lastnosti aerosolov in uporabo le-teh, predvsem za merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov, ki absorbirajo svetlobo. Trenutno se ukvarja z razvojem foto-termičnega interferometra za neposredno meritev absorpcije aerosolov; metod za določanje virov onesnaženja zraka na lokalni in regionalni ravni; merjenjem vertikalnih profilov aerosolov; in metod za merjenje izpustov. Bil je mentor mladima raziskovalkama, ki sta delali na področju določanju virov onesnaženja zraka, izpustov vozil v realnih pogojih in uporabo teh meritev v modelih. Bil je član delovne skupine Združenih narodov za črni ogljik. Je član uredniškega odborov revij “Aerosol Science and Engineering” in “Atmosphere”.

 

Prof. dr. Irena Kralj Cigić
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Irena Kralj Cigić je profesorica analizne kemije na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer je tudi doktorirala s področja kemije. Predava o klasični in instrumentalni analizni kemiji, analizi živil ter karakterizaciji in stabilnosti materialov kulturne dediščine. Poučuje tudi na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze, kjer predava o naravoslovnih vedah v okviru konservatorsko-restavratorskega programa.

Njeno glavno raziskovalno področje je analizna kemija, kjer se osredotoča na separacijske tehnike, predvsem plinsko in tekočinsko kromatografijo, v povezavi z masno spektrometrijo. Zanimajo jo različne teme, povezane z gradivi kulturne dediščine, ki predstavljajo zapletene matrice, kjer je priprava vzorcev ključni del analize. Trenutno sodeluje v projektu EU H2020 “Aktivni in pametni materiali za transport in shranjevanje ter vitrine kot orodje za preventivno konserviranje kulturne dediščine” in je članica uredniškega odbora revije Heritage Science.

 

Dr. Sebastijan Kovačič
Kemijski inštitut, Ljubljana, Slovenija

Dr. Sebastijan Kovačič je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (FKKT UM) doktoriral leta 2011. V obdobju med 2011–2015 je kot podoktorski študent in raziskovalec gostoval najprej na Inštitutu za kemijo in tehnologijo materialov (ICTM, Gradec, Avstrija) in nato na Inštitutu za tehnologijo (Technion, Haifa, Izrael). Od leta 2014 deluje kot znanstveni sodelavec na Odseku za polimerno kemijo in tehnologijo Kemijskega inštituta, kjer vodi majhno skupino študentov. Na FKKT UM je habilitiran za področje splošne in organske kemije, kjer je tudi vključen v pedagoško delo. Njegovo interdisciplinarno raziskovalno delo zajema sintezo poroznih nanokompozitnih, hidrogelnih, polprevodnih ali karbonskih materialov s poudarkom na uporabi takšnih materialov za remediacijo vode, zraka in zemlje. Za svoje delo je v letu 2017 prejel nagrado »Hershel Rich Technion Innovation Award« za najboljšo inovacijo in v letu 2020 nagrado »Odlični v znanosti« na področju interdisciplinarnih raziskav.

 

Prof. dr. Maja Leitgeb
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

Prof. dr. Maja Leitgeb je vodja skupine za biokatalizo v okviru Laboratorija za separacijske procese na Fakulteti za kemijo in kemijsko inženirstvo in redna profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Je pionirka na področju raziskav uporabne biokatalize v Sloveniji. Sodeluje v številnih mednarodnih in nacionalnih projektih na področjih biokemijskih reakcij v konvencionalnih medijih in v ekstremnih pogojih, kot so nadkritični fluidi, sinteze nanostruktur za biomedicinsko uporabo v obliki magnetnih nanodelcev in encimskih nanoagregatov, oblikovanja biostruktur s protimikrobno aktivnostjo in stabilizacije biokatalizatorjev z uporabo različnih imobilizacijskih tehnik. Poleg tega se njene raziskave na področju bioseparacij osredotočajo na lizo mikrobnih in rastlinskih celic za izolacijo bioaktivnih komponent iz teh virov. Za svoje dosežke je prejela nagrado Messer Griesheim. Uspešno je mentorirala več doktorandov in post-doktorandov, pri čemer so mnogi kandidati prejeli prestižni nagradi Krke in Henkla. Leta 2021 je bila pod njenim mentorstvom podoktorski raziskovalki podeljena enoletna štipendija Svetovne zveze znanstvenikov v Ženevi.

 

Dr. Igor Mihelič
MELAMIN d.d. Kočevje

Dr. Igor Mihelič je diplomiral leta 1998 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer se je istega leta zaposlil kot asistent na področju kemijskega inženirstva. Na fakulteti je sodeloval v različnih projektnih skupinah na področju razvoja in raziskav v povezavi z gospodarstvom, kjer je opravljal tudi funkcijo vodenja posameznih projektov. Leta 2002 je doktoriral z disertacijo »Modeliranje polimerizacije, adsorpcije in hidrodinamike GMA-EDMA monolitnih nosilcev«. Od leta 2002 do leta 2006 je bil zaposlen v podjetju MELAMIN d.d. Kočevje kot vodja razvojnih projektov. Od leta 2006 pa v podjetju MELAMIN d.d. Kočevje opravlja funkcijo vodje razvojnega oddelka z več kot 25 zaposlenimi ter funkcijo skrbnika za tehnologije in investicije. V okviru dosedanje poklicne kariere je v vodil večje število razvojnih in investicijskih projektov. Dr. Igor Mihelič je pooblaščen inženir IZS s področja kemijskega inženirstva za projektiranje in nadzor in član UO MST na IZS ter član sveta evropske kemijske industrije za sektor sintetičnih smol s topili »European Chemical Industry Council – Solvent Resins Manufacturers (CEFIC – GA)«.