Program konference

PROGRAM

Program (https://www.conftool.org/scs-annual-meeting-2021/sessions.php)

Programska knjižica (osveženo na dan 10.9.2021)

Konferenca bo potekala kot trodnevni znanstveni dogodek, kjer bodo udeležencem na voljo plenarna in vabljena predavanja, predavanja udeležencev in poster predstavitve. Organizirali bomo tudi tekmovanje za najboljši študentski znanstveni prispevek. Prispevke študentov bo izbrala strokovna komisija, ki bo delo študentov ocenila na podlagi predstavitve in oddanih povzetkov. Konferenco bo spremljala tudi razstava najpomembnejših slovenskih proizvajalcev in ponudnikov laboratorijske opreme.

Uradna jezika konference Slovenski kemijski dnevi 2021 sta slovenščina in angleščina. Zaželeno je, da so prispevki udeležencev, zaradi vabljenih udeležencev iz tujine, pripravljeni in predstavljeni v angleškem jeziku.

Če želite slediti programu konference »Slovenski kemijski dnevi 2021« na mobilnih napravah in si ustvariti svoj urnik spremljanja dogodka, vas vabimo, da uporabite mobilno aplikacijo »conference4me«, ki je na voljo brezplačno v trgovinah Google Play in AppStore.

 

PREDAVANJA

Navodila za izvedbo predavanj

Plenarno predavanje: 55 minut (skupaj z razpravo)

Vabljeno predavanje: 40 minut (skupaj z razpravo)

Predavanje udeležencev: 20 minut (skupaj z razpravo)

Avtorji pred pričetkom predavanj ali med odmorom za kavo naložijo svojo predstavitev na predavateljski računalnik. Prosimo, da se določen čas predavanja ne prekorači.

 

POSTER

Navodila za izvedno posterskih predstavitev

Priporočena velikost posterja je maksimalno 90 cm x 190 cm (pokončno). Avtorji posterjev so v času poster sekcije na voljo za odgovore na vprašanja udeležencev.

E-POSTER

Za učinkovitejše razširjanje rezultatov raziskovalnega dela bomo vsem, ki bodo imeli na konferenci postersko predstavitev, omogočili nalaganje vašega e-postra v oblak, do katerega bo moč dostopati z mobilnimi napravami med ali po dogodku. Vsi, ki želite izkoristiti to priložnost, nam do ponedeljka, 20. septembra 2021, pošljite svoje postre v pdf obliki na elektronski naslov chem.soc@ki.si.

 

ŠTUDENTSKE NAGRADE

Vsi študenti, ki se boste registrirali na konferenco ter oddali povzetek, lahko sodelujete v izboru za študentske nagrade, ki jih bo na podlagi poster predstavitev ali predavanj izbrala in podelila strokovna komisija za študentske nagrade.

Nagrajenci bodo prejeli diplomo za najboljšo predstavitev in denarno nagrado.